Vendis beheert momenteel twee fondsen: Vendis Capital I, een ‘vintage 2009’ fonds dat volledig geïnvesteerd is, en Vendis Capital II, een ‘vintage 2015’ fonds met een gecommitteerd kapitaal van €180m. Elk fonds heeft meer dan 20 verschillende investeerders, bestaande uit zowel ‘family offices’ als institutionele investeerders.

Vendis Capital Management, de manager van beide fondsen, is een onafhankelijke private equity firma die in handen is van en bestuurd wordt door het management team. De leden van het management team hebben zelf ook aanzienlijk persoonlijk kapitaal geïnvesteerd in beide fondsen.

Vendis streeft ernaar het kapitaal van haar fondsen telkens in 10 verschillende portfoliobedrijven te investeren.