Bij Vendis focussen we ons op waar we goed in zijn, wat we graag doen en waar we ervaring in hebben, namelijk het opbouwen van en investeren in kleine tot middelgrote ondernemingen in de Europese consumentensector die goed gepositioneerd zijn om meerwaarde te creëren door groei of transformatie.

Specialisatie in de consumentensector – Sectorspecialisatie is de hoeksteen van onze investeringsstrategie. Door sectorspecifiek te werken, kunnen we:

  • een grondige kennis ontwikkelen over de verschillende segmenten van de consumentensector en de onderliggende ‘drivers’ en trends;
  • een kortere leercurve hanteren om investerings- of zakelijke opportuniteiten te begrijpen en te evalueren;
  • groei en transformatie zien als onze belangrijkste bron van meerwaarde, voor financiële leverage;
  • ondernemers in (potentiële) portfoliobedrijven zakelijk en niet uitsluitend financieel adviseren;
  • een breed netwerk van contacten en andere ‘resources’ onderhouden om onze ondernemingen te helpen sneller en met minder risico’s te groeien;
  • informatie, inzichten en ervaring delen tussen portfoliobedrijven.

Als sectorspecialist zijn we uitsluitend gericht op de consumentensector. ‘Consumer branding’ is volgens ons een van de weinige echt competitieve voordelen waarmee bedrijven zich langdurend kunnen differentiëren van hun concurrenten. De consumentensector is niet alleen erg groot en actief, ze heeft tegelijkertijd een overvloed aan gefragmenteerde groeiniches en innoverende bedrijfsmodellen die munt weten te slaan uit fundamentele onderliggende trends. ‘Last but not least’, de consumentensector is de sector die we kennen en waar we van houden!

Exclusieve focus op kleine tot middelgrote ondernemingen (kmo’s) – De ondernemingen waarin we investeren, genereren doorgaans een omzet van tussen 10 en 120 miljoen euro en hebben een kasstroom uit bedrijfsactiviteiten (EBITDA) van tussen 2 en 15 miljoen euro. We vinden kmo’s erg aantrekkelijk omdat ze vaak een groot potentieel voor waardecreatie bezitten. De ondernemingen waarin we investeren zijn ofwel spelers in nieuwe groeisegmenten, ofwel innovators in eerder rijpe markten, ofwel gevestigde leiders in kleine nichemarkten. Onze focus ligt niet alleen op de groei van die ondernemingen, maar ook op het bouwen van teams en het opschalen van ondernemingen om ze te helpen het volgende ontwikkelingsstadium te bereiken. Onze sectorspecialisatie is essentieel om deze kmo-gerichte investeringsstrategie toe te passen. Door onze sectorervaring en ons netwerk zijn wij uniek gepositioneerd om deze opportuniteiten te identificeren en te helpen realiseren.

Meerwaarde door groei of transformatie – We moedigen een langetermijnvisie aan en focussen op winstgevende groei. We passen de financiële structuur van onze portefeuilleondernemingen aan in functie van hun respectievelijke strategie, waarbij winstgevende groei voorrang krijgt op een hoge financiële hefboom. Internationale groei kan onderdeel van deze agenda zijn. Veel van onze partners zijn sterk internationaal georiënteerd. Ze leveren hun producten over heel Europa of zelfs wereldwijd. We moedigen dit aan en ondersteunen de internationale relaties en netwerken die we met de tijd hebben opgebouwd. We kunnen ook meerwaarde creëren door aandeelhouders- of bedrijfssituaties te transformeren, in de veronderstelling dat de onderliggende economische situatie gunstig is. We zoeken actief naar complexe situaties die andere investeerders misschien vermijden, maar waar we heel wat potentieel zien voor waardecreatie.