Elke onderneming is anders, net als elke aandeelhouderssituatie. We doen ons best om elke transactiestructuur aan te passen aan de behoeften van de onderneming en haar aandeelhouders. Vendis biedt de volgende investeringstypes aan. Noteer dat, zelfs indien het “te vroeg is om te verkopen”, het misschien wel de moeite kan zijn om met ons samen te zitten en bijvoorbeeld een Owner Buy-Out-transactie te overwegen…


Ontwikkelings- of groeikapitaal

Verhogen van het kapitaal van de onderneming

 • Extra kapitaal ter beschikking stellen om groei te ondersteunen en mogelijks te versnellen, bijvoorbeeld door expansie op nieuwe markten, de overname van een of meerdere ondernemingen, en/of het uitbreiden van distributiecapaciteit

Vervangingskapitaal

Verwerven van een deel van de aandelen van de onderneming

 • Gedeeltelijke liquiditeit aanbieden aan de ondernemer / huidige aandeelhouder (waarbij hij/zij operationeel betrokken kan blijven)
 • Risicodiversificatie aanbieden (en soms paradoxaal genoeg meer ruimte creëren voor ondernemerschap)
 • Managementopvolging mogelijk maken (een financiële investeerder aan boord hebben kan de aantrekkingskracht van de onderneming voor nieuw management verhogen)
 • De aandelen van een of meer (niet-operationele) aandeelhouders overnemen (bv. een familielid of financiële investeerder)
 • Een potentieel conflict tussen aandeelhouders oplossen

Owner Buy-Out

Verwerven van de onderneming door een holding opgericht door Vendis samen met de huidige eigenaar-ondernemer

 • Gedeeltelijke liquiditeit en risicodiversificatie aanbieden, en tegelijkertijd een aanzienlijk aandeel behouden in de toekomstige waardecreatie van de onderneming
 • Identiek aan vervangingskapitaal, maar met herfinanciering van de onderneming (via bankfinanciering, mezzaninefinanciering en/of aandeelhoudersleningen)

Management Buy-Out

Verwerven van de onderneming door een holding opgericht door Vendis samen met het bestaande management

 • Het management de mogelijkheid bieden om te investeren in de onderneming die ze leiden; managementbijdrage omzetten in financieel voordeel

Management Buy-In

Verwerven van de onderneming door een holding opgericht door Vendis samen met een nieuw managementteam

 • Het faciliteren van de overname van een onderneming door een ervaren extern managementteam met veel ervaring in de betrokken sector

Turnaround

Een onderneming herfinancieren in turnaround-fase

 • Hoewel hier niet onze belangrijkste focus ligt, kunnen we – in bepaalde gevallen – investeren in turnaround-situaties