Een flexibele kapitaalstructuur – Afhankelijk van het type investeringsproject stelt Vendis Capital ofwel nieuw kapitaal (groeikapitaal) ter beschikking ofwel koopt het bestaande aandelen (buy-out). We zijn flexibel wat betreft de uiteindelijke kapitaalstructuur: zowel meerderheids- als minderheidsparticipaties komen in aanmerking. We moedigen een langetermijnvisie aan en focussen op winstgevende groei. Indien de cashflow het toestaat, optimaliseren we het rendement voor de aandeelhouders via redelijke financiële hefbomen; evenwel zullen we de portfoliobedrijven nooit in die mate met schuldfinanciering belasten dat operationele beslissingen gedicteerd worden door de aflossingen van de bank.

Sectorexpertise en netwerk – Het Vendis team kan bogen op een brede ervaring in het opbouwen van consumentgerichte ondernemingen in Europa. We hebben met succes verschillende ondernemers en hun bedrijven bijgestaan in de verschillende groeistadia en zijn vertrouwd met de opportuniteiten en bijbehorende uitdagingen. We hebben de luxe dat we over verschillende consumentgerichte subsectoren heen kunnen werken. Hierdoor wordt ons denkpatroon en dat van onze partners voortdurend geprikkeld en worden we continu uitgedaagd door de recentste ontwikkelingen in de retail- en consumentensector.

Een ‘sparring partner’ – Het is onze ambitie om een waardevolle, stabiele en toegewijde ‘sparring partner’ te zijn voor het management en onze co-aandeelhouders. Het team van Vendis dat de oorspronkelijke investering heeft uitgevoerd, blijft typisch het bedrijf ondersteunen in de periode dat Vendis aandeelhouder is. Terwijl het managementteam zich toelegt op wat belangrijk en dringend is, helpen wij hen met zaken die belangrijk maar minder dringend zijn, zoals bijvoorbeeld het uitstippelen van een strategisch stappenplan, het plannen en faciliteren van managementtoevoegingen, het evalueren en uitvoeren van overnames, en het ontwikkelen van de juiste rapporteringstools. Wij geloven sterk in de kracht van een collaboratief partnerschap, en onze partners kunnen rekenen op onze eerlijke, doordachte en ervaren input.

‘Deal making’ expertise – Deals afsluiten is de kern van onze competentie, maar deze expertise stopt niet op het moment dat Vendis in een nieuw portfoliobedrijf stapt, vooral wanneer groei op de agenda staat. We stellen namelijk onze ‘deal making’ expertise ter beschikking van onze portfoliobedrijven gedurende de ganse periode dat we aandeelhouder zijn. Zulke transacties kunnen verschillende gedaantes aannemen, zoals het doen van ‘add-on’ acquisities, het aligneren van aandeelhouders van dochterondernemingen met groepsaandeelhouders, het faciliteren van complexe carve-outs of asset deals, enz.